Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) uděluji tímto společnosti USSPA, s.r.o., IČ: 63218003, se sídlem Dolní Dobrouč 384, PSČ 561 02, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 7850 (dále jen „správce“), dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Společnost USSPA, s.r.o. je řádně registrovaným správcem osobních údajů v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, budou správcem zpracovány pro účely registrace a vyřízení objednávek zákazníků internetového obchodu www.usspa.cz, plnění a evidence smluv, uzavřených mnou na straně jedné a správcem na straně druhé, k marketingovým a propagačním účelům a dále budou pro evidenční účely uchovávány bez časového omezení správcem. Jsem dále poučen(a), že mi Dis. Tomáš Marek jako kontaktní osoba správce na emailové adrese: tomas.marek@usspa.cz na požádání bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po správci vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů.

Vířivka k vašemu domu

+420 736 662 559 oddělení obchodu

Katalogy

Vybrat tu pravou vířivku nebo bazén není jen tak. Objednejte si proto naše katalogy, ve kterých najdete veškeré informace o vašem novém společníkovi na celý život.

Objednat katalog